Fluorescence

Je luminiscence měřená při vlnové délce 266 nm, která dohasne (pře- stane být viditelnou) v podstatě ihned po odstranění zdroje excitace; pokud záření přetrvává, jev se nazývá fosforescence