Slovník pojmů

A B C D E F H I K L M N P R S

Aerogram

letecký dopis

Astrofilatelie

Obor filatelie zabývající se dokladováním a shromažďováním položek, dokládající přepravu v rámci kosmických letů

Autotypie

Fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky

Avers (averz)

Lícová, přední strana; u mincí a medailí obvykle označuje tu stranu, kde je státní znak nebo jiný symbol vydavatele

Bankovka

Cenný papír s určitou nominální hodnotou, který je bezúročným platebním prostředkem, vydávaný příslušnou centrální bankou

Bankovní hmota

Je tvořena bankovním papírem, polymerem nebo hybridní kompozicí

Bar kód bankovek

Specifické značení bankovek, nahrazující jejich sériová čísla (např. u některých bankovek Holandska)

Barterový obchod

Je výměna (směna) zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby

Bibliofilie

Obliba v knihách, sběratelství starých i novodobých knižních tisků

Bimetalismus

Měnový standard, v němž je hodnota měnové jednotky tvořena určitým množstvím zlata a stříbra v poměru pevně stanoveném zákonem; další variantou standardu  je monometalismus a trimetalismus

Bombírování

Vyklenutí, vydutí; řemeslná technika tvarování plechu do nerozvinutelných, zejména dutých tvarů

Code letter

Kódování bankovek podle států; např. africké bankovky měnových unií (západoafrické a středoafrické)

Damaskování

V heraldice znamená zdobení barevných ploch, na kterých nebyly žádné heraldické figury

De facto

Ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu

De iure [jure]

Podle práva nebo zákonné normy

Demonetizace zlata

Zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla, zpravidla zlaté mince; znehodnocení, stažení mince z oběhu

Denominace

Měnová reforma, při níž dochází k snížení nominální hodnoty platidel (peněz)

Deskripce

Popis

Digitální tisk

Tisková forma na základě polarity barvy a válce

Disponibilní

Upotřebitelný, schopný  užití, k dispozici

Dubiózní [dubiosní]

Pochybný, nejistý

Durasafové okno

Varianta polymerového okna u polymerových bankovek; jedná se okna durasafových bankovek vyrobených z hybridního polymeru

Ekvivalent

Odpovídající; rovnocenný, se stejným účinkem, se stejnou stavbou

Elektron (élektrum)

Přirozeně se vyskytující slitina zlata a stříbra, se stopovým množstvím mědi a dalších kovů

Eloxování (anodizace)

Druh chemicko-tepelné povrchové úpravy odznaků a jiných výrobků z hliníku

Nahoru