Luminiscence

Proces, při kterém záření o kratší vlnové délce (do 266 nm) vyvolává záření o delší vlnové délce (360 nm) a tím umožňuje detekci některých látek, obsahující stříbro, měď nebo například hořčík; vznikají tzv. luminiscenční centra