Horizontální páry SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO - BRD