Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Numismatice Ostrava pracujeme, a platí pro všechny zaměstnance, obchodní zástupce a smluvní partnery bez ohledu na jejich místo působení nebo úlohu. Nedodržování tohoto kodexu nebude tolerováno.

Kodex nám slouží k tomu, abychom ukázali, jakým způsobem vedeme naše podnikání, kdekoliv a každý den. Základem pro tento kodex jsou naše hodnoty tj. zodpovědnost, respekt a srozumitelnost.

Jak mi může kodex pomoci?

Cílem tohoto kodexu je poskytnout vzor etických zásad podnikání. Vzhledem k tomu, že jako firma fungujeme v nejrůznějších městech a budujeme značku i v dalších zemích, je potřeba dodržovat stejné standardy chování. Tento kodex představuje klíčovou součást našeho systému interní kontroly. Potvrzuje, že máme nastavené kontrolní mechanismy k omezení rizik, ale také k zajištění podpory našich zaměstnanců v jejich práci. Všichni zaměstnanci Numismatiky Ostrava jsou povinni se tímto kodexem řídit.

Proč je kodex důležitý?

Budoucnost a dlouhodobá udržitelnost podnikání Numismatiky Ostrava je z velké míry závislá na naší reputaci. Díky ní můžeme fungovat po celém světě a zákazníci, zaměstnanci a investoři k nám mají důvěru. Dodržováním tohoto kodexu chráníme svou pověst, podporujeme obchodní zájmy a zároveň udržujeme kvalitní zákaznický servis.

Náš kodex popisuje zásady, za kterými si stojíme, potvrzuje, že podnikáme nejen legálně, ale i eticky a spravedlivě. Poskytuje nám jasný rámec, který každému z nás může pomoci při důležitých rozhodnutích.

Následující principy představují standardy chování, kterým podřizujeme naše jednání a rozhodování. Shrnují naše závazky vůči všem skupinám i jednotlivcům, s nimiž přicházíme v práci do styku.

 • Lidé
 • Obchodní zástupci
 • Zákazníci
 • Komunity a širší společnost
 • Obchodní partneři
 • Životní prostředí

 I.

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci pracují v prostředí, které je v souladu s veškerou pracovní legislativou i mezinárodním právem. Numismatika Ostrava navíc:

 • poskytuje příležitosti k osobnímu rozvoji a kariérnímu růstu;
 • uvědomuje si nutnost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;
 • zajišťuje rovné příležitosti ke kariérnímu růstu a žádným způsobem zaměstnance nediskriminuje;
 • nabízí spravedlivou a konkurenceschopnou odměnu i přiměřenou pracovní dobu;
 • staví zdraví a osobní bezpečnost na první místo;
 • chrání důvěrné osobní údaje;
 • respektuje názory zaměstnanců a vytváří nástroje, které mohou zaměstnanci využít ke sdílení svých názorů, popř. upozornit na nevhodné chování.

Obchodní zástupci

Při poskytování služeb zákazníkům a následném výběru investice spolupracujeme s obchodními zástupci. Obchodní zástupci jsou „tváří“ naší společnosti, protože právě s nimi se naši zákazníci setkávají nejčastěji. Proto je důležité, aby i oni dodržovali ve své činnosti hodnoty Numismatiky Ostrava. Obchodním zástupcům:

 • poskytujeme spravedlivé zacházení a respekt;
 • poskytujeme rady, jak plnit očekávání zákazníků a rozvíjet své znalosti v oblasti investičních kovů a historických platidel
 • patří spravedlivá odměna;
 • poskytujeme rady a podporu týkající se osobní bezpečnosti;
 • radíme pozitivním a odpovědným způsobem;
 • nabízíme trvalý a oboustranně výhodný profesionální vztah.

 

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Numismatiky Ostrava:

 • se vždy ke všem zúčastněným chovají v souladu s našimi hodnotami: s respektem, zodpovědně a srozumitelně;
 • za všech okolností dodržují zákony;
 • jednají vždy bezúhonně, nikdy se nepodílí na aktivitách, které by mohly být v rozporu s našimi zásadami pro zamezení korupci a úplatkářství;
 • znají a dodržují všechna příslušná pravidla společnosti;
 • ohlásí a řeší jakýkoli střet zájmů;
 • nikdy úmyslně nepřivedou své kolegy do situace, kdy by bylo ohroženo jejich zdraví či osobní bezpečnost.

II.

Zákazníci

Náš úspěch je závislý na schopnosti získat a udržet si důvěru našich zákazníků, kteří zahrnují: současné zákazníky, kteří mají zřízený účet pro spoření ve zlatě, potencionální zákazníky i bývalé zákazníky, kteří si mohou mít zájem investovat do zlata, stříbra, platiny či palladia. Korektní jednání se zákazníky a srozumitelné poradenství jsou stále důležitější pro všechny poskytovatele investičních služeb. V tomto směru jsme odhodláni jít ostatním příkladem.

Všichni zákazníci Numismatiky Ostrava:

 • si zaslouží korektní jednání a respekt;
 • obdrží profesionální servis, který je flexibilní a pro ně výhodný;
 • dostávají nabídku zodpovědných a transparentních finančních produktů a služeb;
 • nesmí být vystavováni tlaku;
 • dostávají přesné informace, které jim umožní porozumět klíčovým vlastnostem produktů a služeb. Na jejich základě pak mohou učinit informované rozhodnutí o vhodnosti těchto produktů
 • mají náš respekt a pochopení zejména ve chvíli, kdy mají problém plnit své smluvní závazky ve spoření;
 • mají jistotu, že jejich údaje zůstanou důvěrné;
 • vědí, na koho se obrátit s dotazy a jak nám poskytnout zpětnou vazbu o tom, jak plníme své závazky v porovnání s tím, co prohlašujeme.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci a obchodní zástupci Numismatiky Ostrava:

 • při rozhodování o investici zohledňují finanční situaci a požadavky zákazníků;
 • se zdrží donucování nebo vyvíjení tlaku na zákazníky, aby zakoupili produkt, který nechtějí, nepotřebují nebo který si nemohou dovolit;
 • zákazníky informují o všech podmínkách včetně práva na odstoupení od smlouvy;
 • informují zákazníky o tom, kam se obrátit s dotazy či stížnostmi.

III.

Širší společnost

Numismatika Ostrava jedná odpovědně a bezúhonně vůči celému svému okolí. Firma bude nadále vyhledávat a oslovovat různé osoby a organizace a žádat od nich zpětnou vazbu, kterou budeme analyzovat a reagovat na ni. Vzhledem k následujícím uskupením:

 • vytváří pracovní místa a platbou daní má za cíl stimulovat lokální ekonomiku;
 • podporuje a poskytuje širší veřejnosti a komunitám přístup ke korektním a transparentním finančním službám;
 • uzavírá partnerství a investuje do nich prostřednictvím času, financí i dobrovolnických aktivit.

Regulační orgány

 • jedná v souladu se všemi příslušnými zákony a nařízeními a snaží se jít příkladem a fungovat nad rámec těchto zákonů.

Vláda:

 • firma Numismatika Ostrava má otevřený a poctivý vztah s vládami a státními institucemi
 • neposkytuje žádné politicky motivované dary, ani nemá žádné politické výdaje;
 • se aktivně účastní konzultací a dodržuje etická pravidla vyplývající z veřejných politických informací.

Média:

 • používá aktivní přístup při vysvětlování svého obchodního modelu a své role ve společnosti;
 • poskytuje jasná a transparentní sdělení médiím a na dotazy odpovídá rychle, otevřeně a upřímně.

IV.

Obchodní partneři

Obchodními partnery jsou naši dodavatelé zboží, se kterými budujeme obchodní vztahy.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Numismatiky Ostrava:

 • při řízení vztahů s dodavateli konzultují manuál nákupu a dodržují jej.

V.

Životní prostředí

Numismatika Ostrava se snaží dosáhnout efektivity a snižování provozních nákladů prostřednictvím řízení ekologického dopadu naší obchodní činnosti.

Numismatika Ostrava zejména:

 • podniká kroky vedoucí k plnému porozumění dopadu svých aktivit na životní prostředí;
 • při veškerém rozhodování zvažuje dopady na životní prostředí;
 • snaží se snižovat využívání zdrojů, zejména paliv, a současně chce dosáhnout snížení uhlíkových emisí;
 • uvědomuje si nepřímé dopady na životní prostředí vznikající naší obchodní činností, například služebními cestami, a snaží se je vhodně organizovat.

Odpovědnost jednotlivce

Zaměstnanci Numismatiky Ostrava si uvědomují svou osobní odpovědnost vůči životnímu prostředí.

V Ostravě dne 17.10.2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení