Rating

Nezávislé hodnocení různých subjektů; výsledkem je zařazení subjektů do několika kategorií, což umožňuje přibližné srovnání, příp. i vytvoření pořadí (tzv. ranking); nejčastěji je spojován s úvěrovým hodnocením, které vyjadřuje důvěryhodnost dlužníka (emitenta) nebo hodnotu cenného papíru