Emitent

Subjekt, který má oprávnění k vydávání finančních instrumentů; vydává (emituje) peníze; tzv. emise peněz, bankovek, ale také státovek a mincí, obecně oběživa. V České republice je jediným oprávněným subjektem Česká národní banka (ČNB)